04.04.10

Õpioskuste olümpiaad


JÄRVAMAA 3.-4.KLASSIDE ÕPIOSKUSTE VÕISTLUSE JUHEND 16.04.2010
Ahula võistkonda kuuluvad Kelli Talimaa, Ave Marie Tuherm, Martcella-Ella Melder ja Kristo Tarasov.
EESMÄRK on kujunenud õpioskuste kinnistamine, lugemise kui meelelahutuse ja info leidmise võimaluse väärtustamine, võistluskogemuse pakkumine eakohaseid tööülesandeid täites.
VÕISTLUS TOIMUB REEDEL, 16.APRILLIL PAIDE ÜHISGÜMNAASIUMIS
VÕISTLUSE KORRALDUS: 4-liikmeline võistkond lahendab üheskoos ülesandeid järgmistes töötubades:
LUGEMINE, NUPUTAMINE, RAHVAKALENDER, ARVUTI
NB! Gümnaasiumide ja põhikoolidealgkoolide osas peetakse eraldi arvestust.
ÕPIOSKUSED:
suuline eneseväljendus,
valmisolek teatmeteostest abi otsida sisukorra ja silmamisi lugemise abil,
info leidmine Interneti abil,
nuputamis- ja loogikaülesannete lahendamine
Ettevalmistava töö käigus soovitame tutvuda eakohase infoga rahvakalendri tähtpäevade kohta ning lugeda A. Kivirähki raamatut „Sirli, Siim ja saladused”.
KUULA INTERNETIS http://vikerraadio.err.ee/kuularhiiv?saade=135&kid=134
rahvakalender: http://www.folklore.ee/Berta/kirjandus.php
Palume õppida koos rühmaga peast esitamiseks üks Ilmar Trulli luuletus (vt „Iseloomuga loom”, „Järvevaht ja joogivesi” jm).
AJAKAVA
9.45 - 10.00 võistkondade kogunemine
10.00 - 10.15 võistluse avamine
10.20 - 11.55 ülesannete täitmine töötubades
12.00 - 12.15 kehakinnitus
12.15 - 12.30 sõna saavad parimad etlejad
12.30 – 12.45 kokkuvõtete tegemine, autasustamine

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar