26.04.10

Veel pilte!


Pilte lauluvõistlusest. Pildistanud Claire Miljukova.
http://pilt.delfi.ee/my_album/172417/?page=1

19.04.10

Homme teatrisse!!!

Teisipäeval läheme Rakveresse teatrisse. Hommikul kolm lühendatud tundi (tunniplaani järgi kolm esimest tundi), siis sööme Albu Toiduaidas ja edasi Rakverre. Etendus "Kaval - Ants ja Vanapagan" algab kell 12.00, kestab 1 h 40 minutit. Kaasa võimaluse korral natuke taskuraha.
Vaata tutvustust: http://www.youtube.com/watch?v=hoebI7BzQKk&feature=player_embedded

18.04.10

Lauluvõistlus

Laupäeval toimus Albu Mõisas järjekordne Albu valla lastelauluvõistlus, kus esinejaid oli sel aastal päris palju. Parimad pääsesid edasi kahe nädala pärast toimuvale piirkondlikule lauluvõistlusele. Ahula lastest on nendeks:
Geirid Saame 2.klass
Martcella-Ella Melder 3.klass
Ave-Marie Tuherm 4.klass
Jõudu neile järgmises voorus!
Mõned pildid lauluvõistlusest leiad aadressil:http://fotoalbum.ee/photos/kuusemaa/sets/968447

16.04.10

Meeldetuletus - pildistamine!!!

Ärge unustage, et 19.aprillil on koolis pildistamine. Enamik lapsi ei ole oma tellimust veel õpetajale toonud.

04.04.10

Õpioskuste olümpiaad


JÄRVAMAA 3.-4.KLASSIDE ÕPIOSKUSTE VÕISTLUSE JUHEND 16.04.2010
Ahula võistkonda kuuluvad Kelli Talimaa, Ave Marie Tuherm, Martcella-Ella Melder ja Kristo Tarasov.
EESMÄRK on kujunenud õpioskuste kinnistamine, lugemise kui meelelahutuse ja info leidmise võimaluse väärtustamine, võistluskogemuse pakkumine eakohaseid tööülesandeid täites.
VÕISTLUS TOIMUB REEDEL, 16.APRILLIL PAIDE ÜHISGÜMNAASIUMIS
VÕISTLUSE KORRALDUS: 4-liikmeline võistkond lahendab üheskoos ülesandeid järgmistes töötubades:
LUGEMINE, NUPUTAMINE, RAHVAKALENDER, ARVUTI
NB! Gümnaasiumide ja põhikoolidealgkoolide osas peetakse eraldi arvestust.
ÕPIOSKUSED:
suuline eneseväljendus,
valmisolek teatmeteostest abi otsida sisukorra ja silmamisi lugemise abil,
info leidmine Interneti abil,
nuputamis- ja loogikaülesannete lahendamine
Ettevalmistava töö käigus soovitame tutvuda eakohase infoga rahvakalendri tähtpäevade kohta ning lugeda A. Kivirähki raamatut „Sirli, Siim ja saladused”.
KUULA INTERNETIS http://vikerraadio.err.ee/kuularhiiv?saade=135&kid=134
rahvakalender: http://www.folklore.ee/Berta/kirjandus.php
Palume õppida koos rühmaga peast esitamiseks üks Ilmar Trulli luuletus (vt „Iseloomuga loom”, „Järvevaht ja joogivesi” jm).
AJAKAVA
9.45 - 10.00 võistkondade kogunemine
10.00 - 10.15 võistluse avamine
10.20 - 11.55 ülesannete täitmine töötubades
12.00 - 12.15 kehakinnitus
12.15 - 12.30 sõna saavad parimad etlejad
12.30 – 12.45 kokkuvõtete tegemine, autasustamine

Pildistamine

19.aprillil toimub koolis pildistamine. Kohal KUMA fotograaf. Hinnakirjad saadame koju.
Piltide raha ja täidetud tellimusleht saata hiljemalt pildistamispäevaks kooli!