23.03.10

Tere, kevad!

Kevade saabumisel käivitub ka projekt "Tere, kevad!", millest me juba mitmendat aastat osa võtame. Väike tutvustus ka lastevanematele:
Eesmärk:lähendada lapsi loodusele ja õpetada neid nägema looduses toimuvaid muutusi ning eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja loomaliike, pakkuda internetipõhise projektiõppe võimalust ka nooremale koolieale.

Ainevaldkond: Loodusteadused, sotsiaalteadused, keeled, loovad ained, matemaatika, informaatika.

Projekti kestvus: märts - mai (12 nädalat).

Osavõtjad: Intenetiühendusega varustatud koolid ja lasteaiad Eestis.

Vanuserühm (klass): Kuni 9. klass (lasteaia lapsed ja põhikooli õpilased).

Lühikokkuvõte:

Kevadiste loodusvaatluste käigus uurivad osalevad õpilased kevade saabumise ja muutuse kohalikke looduslikke indikaatoreid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud, esimestena ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile projektis osalejatele, ning fikseerivad nende ilmumise aja, et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus uuritaval maa-alal. Kõik loomad ja taimed on püütud valida nii, et nad oleksid suhteliselt tavalised projekti teostamise territooriumil ning kergelt äratuntavad ka nooremate õpilaste poolt. Kirja pannakse liikide esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev.

Kogutud andmed edastatakse osalejate poolt veebipõhisesse andmebaasi ja on sealt ka koheselt kõigile kättesaadavad. Peale vaatluste on kõigil võimalik (aga mitte kohustuslik) osa võtta veel mitmetest lisategevustest – luuletada, joonistada, pildistada, osaleda viktoriinis ning postitada oma muljeid loodusvaatlustest foorumisse.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar